Skip to Content

Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde

“Onze eisen? Het moest een dekkend wifi-netwerk zijn met voldoende bandbreedte”

Openbaar Basisonderwijs Zeewolde (SOBZ) kiest voor nieuw, flexibel wifi-netwerk

ICT maakt een flinke ontwikkeling door op scholen. Maar hoe richt je die flexibel, toekomstbestendig en kostenefficiënt in? _JAF5439Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde (SOBZ) legde die vraag neer bij LOKO. Resultaat: een wifi-netwerk dat op maat is in te richten en flexibel aanpasbaar is voor alle scholen. Een netwerk ook dat altijd actueel is. Dit alles tegen vaste maandlasten. SOBZ vormt het bestuur van vier basisscholen in Zeewolde: ’t Wold, ’t Kofschip, Panta Rhei en De Wetering. Die laatste school ontstond in 2015 uit een fusie van twee kleinere basisscholen. Het bestuur greep die fusie aan om binnen De Wetering te gaan werken met het concept ‘21e eeuwse vaardigheden’. Een nieuw onderwijsconcept dat nieuwe eisen stelt aan het wifi-netwerk. Reden voor SOBZ om hier werk van te maken. Met als doel: een dekkend netwerk op alle vier scholen, om te beginnen bij De Wetering.

Concept 21e eeuwse vaardigheden

“Het concept ‘21e eeuwse vaardigheden houdt in dat kinderen er worden voorbereid op een toekomst waarvan nog niet bekend is welke banen er dan zijn”, vertelt Bas de Vente, directeur van obs De Wetering. “Wel is bekend over welke vaardigheden zij dan dienen te beschikken. Namelijk: creativiteit, kritisch denken, samenwerken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering en communiceren.”

Chromebooks en tablets

ICT is een belangrijk hulpmiddel om leerlingen op te leiden volgens de ‘21e-eeuwse vaardigheden’. Bas: “We schaften in 2016 chromebooks, grote touchscreens en tablets aan. De tablets gebruiken we in de onderbouw, de chromebooks in de bovenbouw. We begonnen met het vak Geschiedenis. Dat breiden we dit jaar uit met Natuurkunde en Verkeer. We zetten de devices ook in ter ondersteuning van het reken- en taalonderwijs.”

Dekkend wifi-netwerk

De Wetering loopt voorop in Zeewolde als het gaat om 21e eeuws onderwijs. Dat stelt vanzelfsprekend nieuwe, hogere eisen aan het wifi-netwerk. Reinier van Baalen, systeembeheerder bij De Wetering: “Voorheen werkten we in de klassen met vaste pc’s. Daarnaast hadden we een aantal access points voor wifi. Het wifi-netwerk was verre van dekkend en kon niet zwaar worden belast. Met het oog op het onderwijsconcept hadden we dringend een ander en beter netwerk nodig.”

Dekkend netwerk met voldoende bandbreedte

Meerdere ICT-aanbieders dienden een voorstel in, waaronder LOKO. Reinier: “Onze eisen? Het moest een dekkend wifi-netwerk zijn met voldoende bandbreedte. Het aantal access points moest makkelijk op- en afschaalbaar zijn, binnen deze school én bij de andere drie scholen van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde (SOBZ). Verder moest het toekomstbestending zijn en veilig.” Flexibel en altijd actueel Het voorstel van LOKO viel in goede aarde, ook bij het bestuur van SOBZ. Henno Kleijwegt (voorzitter SOBZ): “Het is een constructie waarbij we naar behoefte access points gebruiken tegen een vast maandbedrag. Voorspelbare kosten zijn erg belangrijk om goed te kunnen besturen.” Reinier: “Al onze scholen zijn verzekerd van de meest recente technieken. Enorm fijn, bijvoorbeeld als er nieuwe software op de markt komt of als er hardware veroudert of kapot gaat. Kortom: het netwerk is flexibel en altijd actueel!

Goed gastennetwerk

De oplossing voorziet ook in gescheiden netwerken voor eigen gebruikers en gasten. Reinier: “Daardoor kunnen we de bandbreedte goed reguleren. Als we te weinig bandbreedte hebben voor eigen gebruik, kunnen we meer ruimte toewijzen, ten koste van het gastennetwerk.”

Meegroeien met de ontwikkelingen

Inmiddels draait het wifi-netwerk alweer enige tijd naar volle tevredenheid bij De Wetering. En de andere scholen volgen. Reinier: “Vanaf januari komen er extra access points bij onze andere scholen, om nog meer gebruik te kunnen maken van digitale media. Verder krijgen de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 nu al een eigen account, zodat zij overal en altijd goed samen kunnen werken aan opdrachten en presentaties, op school en thuis en op elk device. We blijven dus in ontwikkeling. En het wifi-netwerk kan meegroeien.”

Lees hier nog meer referent stories