Skip to Content

Exact Financieel

Exact Financieel

Exact Globe is de administratieve basis onder elk denkbaar bedrijfsproces. Een optimaal geïntegreerd informatiesysteem voor financiële-, logistieke- en productieadministratie, en de processen die daarmee direct in verband staan. Exact Globe integreert de verschillende administraties en legt zo verbanden over grenzen van afdelingen en vestigingen heen.

Informatie wordt bewaard, gekoppeld en beheerd in één organisatiebrede, centrale gegevensbron. Alle transacties – financieel, logistiek, ERP, HRM, relatiebeheer, projecten en productie – gaan in deze database. Omdat bedrijfsinformatie met Exact Globe geïntegreerd is, zijn de actuele gegevens altijd beschikbaar. Analytische instrumenten geven realtime inzicht in de waarde van de onderneming.

De data is de centrale gegevensbron van Exact Globe, is niet alleen te gebruiken voor Exact Globe. Met Exact Synergy gebruik je gegevens uit dezelfde database.

ERP circular puzzle

ERP software is de afkorting van Enterprise Resource Planning

Hoe werkt ERP software? Het bestaat uit kleine programma’s (modules) die zich richten op de afzonderlijke afdelingen van een bedrijf, bijvoorbeeld de financiële administratie, beheer van de voorraden of facturering. De ERP software bundelt alle gegevens van deze afdelingen. In de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat gegevens die één keer zijn ingevoerd, niet ook door een andere afdeling opnieuw moeten worden ingevoerd. Het geeft ondernemers en managers direct inzage in de gang van het zaken in een bedrijf. Daardoor kunnen problemen, bijvoorbeeld teruggang in verkoopcijfers, snel door ERP software worden gesignaleerd en aangepakt worden

working on laptop, close up of hands of business man.

Exact Globe

In de ERP software van Exact worden de werkzaamheden van een flink aantal afdelingen samengesmolten. Het biedt meer voordelen dan alleen het beschikbaar stellen van klantengegevens voor elke werknemer die het nodig heeft. De kans op fouten in gegevens wordt kleiner omdat het maar één keer wordt ingevoerd. Dat maakt de samenwerking tussen afdelingen niet alleen eenvoudiger door een betere communicatie maar ook efficiënter. Uiteindelijk kunnen de bedrijfskosten door het gebruik van ERP software worden verlaagd. De ondernemer kan in één opslag zien wat er speelt in zijn bedrijf.

Exact Globe staat synoniem voor een eenvoudige installatie, gebruiksvriendelijkheid, stabiliteit en een ruim assortiment aan functionaliteiten. Er kan een volledige boekhouding worden gevoerd: in- en verkoopdagboeken beheren, financiële documenten inbrengen en afdrukken, de bank- en kasverrichtingen opvolgen, balansen opvragen en de BTW afhandelen (o.a. de BTW aangifte).

Door de modulaire opbouw van Exact Globe, kan de optimale oplossing voor elke onderneming worden samengesteld. Met de logistieke modules van Exact Globe is het orderproces volledig onder controle, kunnen prijslijsten opgesteld worden en is er een perfecte registratie van de te ontvangen en te leveren goederen.

Waarom LOKO

Wie met LOKO in zee gaat, kan rekenen op commitment. Inzet, gedrevenheid en betrokkenheid zijn daar belangrijke elementen van. LOKO zoekt  samen met klanten naar oplossingen en bouwt aan relaties. Het doel van LOKO is om de IT en ICT bij bedrijven compleet te maken.

Business Consultants bij LOKO

Onze gecertificeerde Exact Consultants  helpen onze klanten bij alle vraagstukken m.b.t. de modules van Exact en met Exact Synergy. Bovendien assisteren zij u u bij implementatie en het gebruik van ondersteunende software voor Exact, zoals bijvoorbeeld Sumatra, Orbis en Elvy.

 

Hajo

Hassan

Marco

Niels

Rob

Robert