Skip to Content

LOKO Enterprise PLUS

close

Een uitbreiding op de kalender van Exact Synergy

LOKO Enterprise Plus is een uitbreiding op de mogelijkheden van de standaard kalender in Exact Synergy. Hierdoor is een beter inzicht in de planning per medewerker en onderliggende informatie mogelijk. Extra opties zijn een weekoverzicht, relatiekalender en een telefoonboek. LOKO Enterprise Plus bestaat standaard uit drie onderdelen: Kalender Plus, Groepskalender en Mini kalender. De  modules Relatiekalender, Weekoverzicht en Telefoonboek kunnen hieraan worden toegevoegd.

Calendar.On Blank Desk.

Kalender Plus/Groepskalender en Kalender Plus MINI

Kalender Plus toont de verzoeken per medewerker, per weekdag en tijdvak. In de weergave wordt rekening gehouden met het rooster van de medewerker. Wordt een verzoek met de muis aangewezen, dan wordt een pop-up getoond met uitgebreide informatie.

De Groepskalender maakt het mogelijk om dagagenda’s van verschillende medewerkers gegroepeerd weer te geven. Er zijn vaste groepen instelbaar, daarnaast kan iedere gebruiker een eigen selectie maken.
Kalender Plus Mini is een alternatieve versie van de Kalender Plus. Deze variant is compacter doordat er minder navigatieknoppen zijn.

Relatiekalender en weekoverzicht

De Relatiekalender toont een maandoverzicht (opgedeeld in weken) van alle afspraken/verzoeken voor de gekozen relatie. Hiermee komen geplande of uitgevoerde werkzaamheden voor een relatie snel in beeld.
De module Weekoverzicht geeft een dag-tot-dag overzicht van de gewerkte uren in een geselecteerde week. Handig als controlelijst bij (uren) verantwoorden met Exact Synergy. Het Telefoonboek maakt het zeer eenvoudig om te zoeken naar een telefoonnummer van een collega, contactpersoon of relatie.

Prijzen per maand

Kalender Plus, Groepskalender, Kalender Mini minimaal 5 users € 6,- per maand
Module Telefoonboek & minimaal de bovenstaande modules 2,- per maand
Relatie kalender en weekoverzichten & minimaal de bovenstaande modules € 2,- per maand
Alle bovenstaande modules € 9,- per maand

Bovenstaande prijzen zijn prijzen per maand/user met een minimum van 5 users, exclusief BTW. In deze prijsstelling zit de installatie en (maximaal) twee keer per jaar hulp inbegrepen, wanneer er updates van Exact Synergy gedaan worden.

HRM

Verdrinken in personeelsgegevens

Hoe meer medewerkers, hoe meer personeelsinformatie. Overzicht en structuur in deze informatie is cruciaal voor elke organisatie. Dat scheelt niet alleen werk en tijd, maar verbetert ook de samenwerking tussen medewerkers.

Lees meer

Waarom LOKO

Door het toepassen van een flinke dosis specialistische kennis van softwarepakketten, netwerken en hardware, streeft LOKO ernaar om ondernemen makkelijker te maken. Door waar nodig software en hardware te installeren, te onderhouden en deze te laten meegroeien met het bedrijf, wordt een optimale workflow gecreëerd