Skip to Content

Calamiteitendienst

Voor welke relaties is de LOKO calamiteitendienst beschikbaar?

De LOKO calamiteitendienst hoort bij diverse diensten die wij bieden aan onze klanten.

IT support in the form of binary code, 3D illustration

Calamiteitendienst

Als zich buiten de standaard openingstijden van de Servicedesk calamiteiten voordoen, dan kunnen klanten met Cloud Enterprise en Cloud Basis contact opnemen met de calamiteitendienst.  Voor Remote beheer klanten is het optie die zij mee kunnen nemen in hun Remote beheer overeenkomst. De calamiteitendienst is 24×7 bereikbaar met uitzondering van de nationale feestdagen. Voor de calamiteitendienst is een apart telefoonnummer beschikbaar dat alleen bekend is bij de klanten die gebruik maken van deze optie.

Definitie calamiteit:

Er is sprake van een calamiteit wanneer een of meer primaire bedrijfsprocessen (op serverniveau) niet (meer) beschikbaar zijn.

Wat essentieel is voor het melden van een calamiteit:

  • Het bedrijfsproces is nu niet beschikbaar;
  • Men kan niet wachten tot de volgende werkdag.