Exact Gold Partner

Exact Business software

Software voor elke onderneming

Exact heeft diverse bedrijfssoftware oplossingen specifiek voor bedrijven uit het MKB. Zoals bijvoorbeeld Exact Globe, Exact Online, Exact Synergy, Exact HRM en Exact CRM. Met Exact Globe kunnen een groot aantal (financiële) transacties via een overzichtelijke procesgang verwerkt worden. Dankzij deze innovatieve procesgang kan een onderneming substantieel tijd en geld besparen op de kosten van de administratieve organisatie.

Exact Globe

In de ERP software van Exact worden de werkzaamheden van een flink aantal afdelingen samengesmolten. Het biedt meer voordelen dan alleen het beschikbaar stellen van klantengegevens voor elke werknemer die het nodig heeft. De kans op fouten in gegevens wordt kleiner omdat het maar één keer wordt ingevoerd. Dat maakt de samenwerking tussen afdelingen niet alleen eenvoudiger door een betere communicatie maar ook efficiënter. Uiteindelijk kunnen de bedrijfskosten door het gebruik van ERP software worden verlaagd. De ondernemer kan in één opslag zien wat er speelt in zijn bedrijf.

ERP software

ERP software is de afkorting van Enterprise Resource Planning. Hoe werkt ERP software? Het bestaat uit kleine programma’s (modules) die zich richten op de afzonderlijke afdelingen van een bedrijf, bijvoorbeeld de financiële administratie, beheer van de voorraden of facturering. De ERP software bundelt alle gegevens van deze afdelingen. In de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat gegevens die één keer zijn ingevoerd, niet ook door een andere afdeling opnieuw moeten worden ingevoerd. Het geeft ondernemers en managers direct inzage in de gang van het zaken in een bedrijf. Daardoor kunnen problemen, bijvoorbeeld teruggang in verkoopcijfers, snel door ERP software worden gesignaleerd en aangepakt worden

Opties binnen Exact:
  • Exact Synergy;
  • Human Resource Management (HRM);
  • Customer Relationship Management.

“De informatie van bijvoorbeeld de verkoopafdeling in één doorlopend proces doorzetten naar de uitvoerende afdelingen.”

LOKO Enterprise Plus

Met de oplossing LOKO Enterprise Plus die u kunt gebruiken als extra optie bij Exact Synergy, heeft u beter inzicht in de planning per medewerker en onderliggende informatie. Extra opties zijn een weekoverzicht, relatiekalender en een telefoonboek. LOKO Enterprise Plus bestaat standaard uit drie onderdelen: Kalender Plus, Groepskalender en Mini kalender. Indien gewenst kunnen Relatiekalender, Weekoverzicht en Telefoonboek hieraan worden toegevoegd.

Kalender Plus toont de verzoeken per medewerker, per weekdag en tijdvak. In de weergave wordt rekening gehouden met het rooster van de medewerker. Als u een verzoek aanwijst met de muis dan wordt een pop-up getoond met uitgebreide informatie.

Benieuwd hoe jouw bedrijfsprocessen geautomatiseerd kunnen worden?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Contact

“Optimaal werken in groepen”

De Groepskalender maakt het mogelijk om dag agenda’s van verschillende medewerkers gegroepeerd weer te geven. Er zijn vaste groepen instelbaar, daarnaast kan iedere gebruiker een eigen selectie maken. Kalender Plus Mini is een alternatieve versie van de Kalender Plus. Deze variant is compacter doordat er minder navigatieknoppen zijn.

De Relatiekalender toont een maandoverzicht (opgedeeld in weken) van alle afspraken/verzoeken voor de gekozen relatie. Hiermee kunt u geplande of uitgevoerde werkzaamheden voor een relatie snel in beeld krijgen. Het Weekoverzicht geeft een dag-tot-dag overzicht van de gewerkte uren in een geselecteerde week. Handig als controlelijst bij (uren) verantwoorden met Exact Synergy. Het Telefoonboek maakt het eenvoudig om te zoeken naar een telefoonnummer van een collega, contactpersoon of relatie.

Benieuwd hoe Exact jou kan helpen?

Vraag jouw gratis adviesgesprek aan. Of neem contact met ons op voor meer informatie over onze dienst.