Security awareness opleiding

Onbekend maakt onbemind maar kan dus ook gevaren opleveren voor jou, je collega’s, klanten, contacten etc. Inmiddels heeft menig bedrijf of instelling al de media gehaald met verschillende besmettingen en/of dataverlies van privacy gevoelige informatie.

Voor medewerkers van organisaties organiseren wij daarom in samenwerking met BeveiligMij.nl de Security Awareness opleidingen, zowel klassikaal als individueel. Security awareness wordt niet gecreëerd met een eenmalige training, het is een proces om het (online) gedrag van mensen te veranderen. Binnen het opleidingstraject van LOKO wordt naast de klassikale trainingen gebruik gemaakt van e-learning.

De klassikale trainingen en e-learning zijn volledig op elkaar afgestemd. Samen vormen ze de best mogelijke opleiding voor security awareness. Om allerlei redenen kan ervoor gekozen worden slechts één van beide af te nemen: financieel, technisch of logistiek. Daarom zijn ze zowel gezamenlijk als afzonderlijk van elkaar in te zetten. Allebei zeer krachtig voor het structureel verbeteren van de veiligheid thuis, onderweg en op de werkvloer.

Wij adviseren je graag persoonlijk wat dat voor jou en je collega’s en de organisatie kan betekenen.

Klassikale trainingen

In de klassikale trainingen staat bewustwording centraal. Een klassikale training zorgt ervoor dat er draagvlak wordt gecreëerd om het veranderingsproces in gang te zetten. Belangrijk hierin is, dat deze trainingen bedrijfsbreed worden ingezet met als voorkeur in gevarieerde groepen. Door herkenbare situaties (privé en zakelijk) aan te halen in de klassikale trainingen wordt interactie met de deelnemers gezocht. De trainingen zijn afgestemd op de organisatie en toegankelijk voor ieder kennisniveau.

Medewerkers krijgen inzicht in hoe zij verschillende vormen van misbruik door derden kunnen herkennen en voorkomen. Tijdens de klassikale training wordt hen geleerd bewuster om te gaan met informatie binnen hun eigen specifieke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en privésituatie. Een klassikale training zorgt voor draagvlak om het veranderingsproces in gang te zetten. Belangrijk hierin is, dat deze trainingen bedrijfsbreed worden ingezet met als voorkeur in gevarieerde groepen die niet groter zijn dan 12.

We gaan hier flexibel mee om. Kleine bedrijven kunnen kiezen voor samenwerking. Medewerkers van beide (of meer) bedrijven kunnen de trainingen gezamenlijk bijwonen. Groepen blijven echter niet groter dan 12 personen.

Download de informatiesheet: Klassikale training

E-learning

In een e-learningtraject van minimaal een jaar, wordt er gewerkt aan gedragsverandering van de deelnemers. In de e-learning staan bewustwording en gedragsverandering centraal. Dat lijkt logisch, maar al te vaak zijn e-learnings puur gericht op kennisoverdracht. Natuurlijk doen de deelnemers veel kennis op, maar daar wordt nauwelijks op getoetst. In plaats daarvan worden deelnemers gestimuleerd zelf hun gedrag aan te passen.

AVG e-learning

De gemiddelde medewerker blijkt niet of slecht op de hoogte van wat de AVG voor hen en de organisatie inhoudt. Bedrijven zijn echter wel verplicht medewerkers
hierover te informeren. De AVG e-learning geeft, in drie afleveringen en in begrijpelijke taal, inzicht in wat de plichten zijn van organisaties en welke rechten personen hebben. Deze e-learning is niet bedoeld om van medewerkers AVG-experts te maken, maar om ze inzicht te geven correct om te gaan met persoonsgegevens van
zichzelf en die van anderen.

Download de informatiesheet: E-learning

Ferry Schrijnewerkers

“De werkplek moet tegenwoordig vooral flexibel en snel zijn, dus laagdrempelig in gebruik. Via techniek kunnen we natuurlijk veel veiligheid afdwingen voor gebruikers. Echter toegang tot mail en Internet wil iedereen, overal, altijd en bij voorkeur op diverse apparaten. Daardoor heeft de gebruiker ook zelf een verantwoordelijkheid. Maar hoe maakt hij of zij gebruik van al die hulpmiddelen en wat zijn de gevaren?”

Gedrag

Het gedrag van de cursisten wordt op verschillende momenten tijdens het leertraject geïnventariseerd. De deelnemers worden tijdens het traject regelmatig bevraagd hoe het gaat met gedragsvoornemens die ze eerder hebben aangegeven, waar ze tegenaan lopen en welke hulp(-middelen) ze nodig hebben om veilig te blijven. De voortgang van het gedrag kan via een rapportageplatform door de opdrachtgever worden gevolgd, waardoor zij te allen tijde inzicht heeft in het werkelijke effect van het opleidingstraject. Naar keuze van de opdrachtgever kan dit op afdelings- en/of organisatieniveau.

Genoeg gepraat, laten we iets nieuws leren